TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG “ÁO DÀI - DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM” NĂM 2020

HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG “ÁO DÀI - DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM”

Di sản thời trang dân tộc ta
Áo dài phụ nữ vẻ kiêu sa
Mảnh mai dáng liễu duyên đằm thắm
Tha thiết hồn xuân nghĩa đậm đà
Tơ lụa điểm tô trang tuyệt sắc
Gấm nhung trình diễn nét anh hoa
Đường thôn, phố thị vui ngày hội
Tà áo đài trang, bóng lượt là.

                                 ( Sưu tầm)

Nhằm hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" và tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, phụ nữ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam, ngày 06/03/2020 trường Mầm non Đoàn Kết hưởng ứng mặc trang phục áo dài 

Sau đây là mọt só hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan